آفتاب مهر

مرجع تولید محتوا برای جشنواره پرسش مهر ریاست جمهوری و پروژه مهر مدیران

اقدام پژوهی

دانلود کنید

نمونه مقالات اقدام پژوهی معلمان ابتدایی

نمونه اقدام پژوهی مدیر
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون آموزشی آموزشگاه
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۳
۵۰۰۰ تومان
کاملترین فایل های پژوهی را از اتاق تعاون معلمان پژوهشگر بخواهید.
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۲۰
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیر مدرسه
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۱
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی افت درسی
اسف ۱۶, ۱۳۹۷ ۸
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی روش نوین تدریس ریاضی
اسف ۱۵, ۱۳۹۷ ۶
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی دانش آموز دیرآموز
اسف ۱۵, ۱۳۹۷ ۲
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی ترس
اسف ۱۵, ۱۳۹۷ ۵
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی فرزند طلاق
اسف ۱۵, ۱۳۹۷ ۴
۵۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی معلمان دوم دبستان
اسف ۱۵, ۱۳۹۷ ۳
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی آموزگاران پنجم ابتدایی
اسف ۱۵, ۱۳۹۷ ۵
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی آسیب های اجتماعی
اسف ۱۵, ۱۳۹۷ ۳۶
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معلمان ششم ابتدایی
اسف ۱۴, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی معلمان دوم ابتدایی
اسف ۱۲, ۱۳۹۷ ۱
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی ریاضی مقطع دبستان
اسف ۶, ۱۳۹۷ ۵
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معلمان پنجم دبستان
اسف ۶, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معلمان سوم دبستان
اسف ۶, ۱۳۹۷ ۲
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی آموزگاران دبستانی
بهم ۲۹, ۱۳۹۷ ۱
۴۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی آموزگار استثنایی
بهم ۲۵, ۱۳۹۷ ۰
۳۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی آموزگار دوم مقطع دبستان
بهم ۲۳, ۱۳۹۷ ۱۹
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معلمان چهارم ابتدایی
بهم ۱۹, ۱۳۹۷ ۱
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معلم دوم مقطع دبستان
بهم ۱۶, ۱۳۹۷ ۱۳
۴۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی معلمان مقطع ابتدایی
بهم ۶, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی آموزگاران چند پایه
بهم ۶, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی املا پایه سوم ابتدایی
دی ۲۵, ۱۳۹۷ ۹
۴۰۰۰ تومان

نمونه های اقدام پژوهی مدیران مدارس

دانلود اقدام پژوهی مدیر آموزشگاه
ارد ۱۵, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیران مدرسه
ارد ۱۵, ۱۳۹۸ ۱
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیر متوسطه
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی برای مدیران آموزشگاه
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی مدیر
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی برای مدیر
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۲
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون آموزشی آموزشگاه
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۳
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیر آموزشگاه
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیریت مشارکتی
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیر مدرسه
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۱
۵۰۰۰ تومان
دانلود اقدام پژوهی مدیر مدرسه
ارد ۱۲, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
دانلود اقدام پژوهی مدیر
ارد ۱۱, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیر ابتدایی
ارد ۱۰, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی برای مدیر متوسطه
ارد ۷, ۱۳۹۸ ۲
۵۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی برای مدیران مدرسه
ارد ۵, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان

معاون اجرایی

نمونه اقدام پژوهی معاون اجرایی مدارس
اسف ۱۴, ۱۳۹۷ ۲
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاونت اجرایی آموزشگاه
اسف ۶, ۱۳۹۷ ۸
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی فرهنگ کتابخوانی
آذر ۶, ۱۳۹۷ ۵
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی خرید کالای ایرانی
آبا ۲۸, ۱۳۹۷ ۱۵
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون اجرایی مقطع متوسطه
اسف ۱, ۱۳۹۶ ۱۰
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون اجرایی مقاطع ابتدایی
اسف ۱, ۱۳۹۶ ۴
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان
بهم ۱۷, ۱۳۹۶ ۱۸
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون اجرایی مقطع راهنمایی
بهم ۱۷, ۱۳۹۶ ۱
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی برای معاون اجرایی آموزشگاه
بهم ۱۶, ۱۳۹۶ ۸
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون اجرایی راهنمایی
بهم ۱۶, ۱۳۹۶ ۰
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی برای معاون اجرایی مدرسه
بهم ۱۴, ۱۳۹۶ ۳
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون اجرایی مدارس
آذر ۴, ۱۳۹۶ ۰
۳۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون اجرایی مدارس
آبا ۱۲, ۱۳۹۶ ۵
۳۰۰۰ تومان

معاون آموزشی

اقدام پژوهی مدیر متوسطه
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی مدیر
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون آموزشی آموزشگاه
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۳
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی برای معاون آموزشی
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۱
۵۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی معاون آموزشی آموزشگاه
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاونت آموزشی مدرسه
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۳
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاونت آموزشی دبستان
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۴
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیر مدرسه
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۱
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون آموزشی
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون آموزشی متوسطه دوم
ارد ۱۲, ۱۳۹۸ ۲
۵۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی معاون آموزشی
ارد ۱۲, ۱۳۹۸ ۱
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون آموزشی دبستان
ارد ۱۱, ۱۳۹۸ ۲
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون آموزشی ابتدایی
ارد ۱۰, ۱۳۹۸ ۱
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاونت آموزشی
ارد ۹, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی برای معاون آموزشی آموزشگاه
فرو ۳۰, ۱۳۹۸ ۰
۳۰۰۰ تومان

معاون و مربی پرورشی

اقدام پژوهی مدیر متوسطه
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی مدیر
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیر مدرسه
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۱
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون پرورشی مدارس
اسف ۹, ۱۳۹۷ ۳
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معارف اسلامی
اسف ۶, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی فعالیت پرورشی
بهم ۱۳, ۱۳۹۷ ۱۲
۴۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی معاون پرورشی آموزشگاه
آذر ۶, ۱۳۹۷ ۶
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون پرورشی مقاطع دبستان
اسف ۱, ۱۳۹۶ ۴
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون پرورشی مدارس راهنمایی
بهم ۳۰, ۱۳۹۶ ۸
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معلم پرورشی
بهم ۳۰, ۱۳۹۶ ۵
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون پرورشی مقطع دبستان
بهم ۱۷, ۱۳۹۶ ۴
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مربیان پرورشی
بهم ۱۷, ۱۳۹۶ ۹
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون پرورشی مقطع راهنمایی
بهم ۱۷, ۱۳۹۶ ۴
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون پرورشی مقطع ابتدایی
بهم ۱۶, ۱۳۹۶ ۱
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مربی پرورشی مدرسه
بهم ۱۶, ۱۳۹۶ ۶
۴۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی ارتقاء بازدهی آموزشی و برنامه ریزی درسی

نمونه اقدام پژوهی مدیر چگونه توانستم  با تشکیل جلسات والدین و به کمک والدین بازدهی آموزشی را ارتقاء داده  و برنامه ریزی درسی را در دانش آموز نهادینه کنم

نمونه اقدام پژوهی برای مدیر مدرسه نگارش شده است و با توجه به اینکه فایل بصورت قابل ویرایش میباشند همکاران دیگر هم میتوانند با ایجاد تغییراتی از آن استفاده کرده یا ایده بگیرند . 

مورد اقدام پژوهشی در این فایل اقدام پژوهی بطور پیشفرض یک دانش آموز بنام زهره است که قابل ویرایش بوده و متناسب با شرایط آموزشگاهتان هم امکان تعریف اختلال کلی بین دانش آموزان وجود دارد و هم میتوانید بحث اقدام پژوهشی را بر روی دانش آموز خاصی در آموزشگاه خودتان متمرکز نمیید.

این نمونه اقدام پژوهی ارتقاء بازدهی آموزشی و نهادینه سازی برنامه ریزی در دانش آموز در 25 صفحه فایل ورد بوده و در اردیبهشت ماه 1398 تدوین شده است.

 

موضوعات و عناوین کلی بکار رفته در این اقدام پژوهی برنامه ریزی و بازدهی آموزش

عناوین کلی که در این نمونه اقدام پژوهی مدیر وجود دارد شامل موارد زیر است:

عنوان مطلب در رابطه با  فرآیند آموزشی

پیشگفتار در رابطه با  فرآیند آموزشی 

مقدمه  موضوع در رابطه با فرآیند آموزشی 

شناسایی مسئله در رابطه با  فرآیند آموزشی 

 

گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) در رابطه با  فرآیند آموزشی 

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها در رابطه با فرآیند آموزشی 

انتخاب راه جدید موقتی دررابطه با  فرآیند آموزشی 

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن در رابطه با فرآیند آموزشی 

گردآوری اطلاعات (شواهد ۲) در رابطه با  فرآیند آموزشی 

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید در رابطه با فرآیند آموزشی 

تجدید نظر و دادن گزارش نهایی در رابطه با فرآیند آموزشی 

نتیجه گیری در رابطه با فرآیند آموزشی

پیشنهادات در رابطه با فرآیند آموزشی

منابع و ماخذ مورد استفاده در رابطه با فرآیند آموزشی 

نحوه دانلود

برای دانلود نمونه اقدام پژوهی نهادینه سازی برنامه ریز و افزایش بازدهی آموزشی در دانش آموز : نگارش شده برای مدیر و دریافت دانلود اقدام  پژوهی مدیر از لینک خرید استفاده نمایید.

برای دانلود کلیک کنید

اقدام پژوهی اختلال رفتاری لجبازی و خودنمایی دانش آموز

اقدام پژوهی لجبازی و خودنمایی و اختلالات رفتاری دانش آموز - این نمونه اقدام پژوهی لجبازی و اختلال رفتاری دانش آموز به صورت پیشفرض برای مدیر یا معاون مدرسه نوشته شده است و بصورت قابل ویرایش بوده و سایر همکاران هم امکان استفاده و ایده گیری از آن را دارند .

موضوع چگونه توانستم اختلال رفتاری لجبازی و خودنمایی را در دانش آموز پایه دوم آموزشگاه از بین ببرم در قالب ورد و قابل ویرایش

نگارش شده توسط اتاق تعاون معلم پژوهنده - اردیبهشت 98

اقدام پژوهی مدیر متوسطه با موضوع چگونه توانستم اختلال رفتاری لجبازی و خودنمایی را در دانش آموز پایه دوم آموزشگاه از بین ببرم

تیترهای اقدام پژوهی اختلالات رفتاری

تیترهایی که در این اقدام پژوهی مدیر متوسطه وجود دارد شامل موارد زیر است:

عنوان مطلب در رابطه با  خودنمایی

پیشگفتار در رابطه با  خودنمایی 

مقدمه  موضوع در رابطه با خودنمایی 

شناسایی مسئله در رابطه با  خودنمایی 

توصیف وضع موجود

اینجانب .......... مدیر آموزشگاه ............ متوسطه اول می باشم. این آموزشگاه واقع در  ...... مي باشم. در میان دانش آموزان این آموزشگاه دانش آموزی وجود داشت که با وجود هوش زیاد از اختلال لجبازی و خود نمایی برخوردار بود . علیرضا  دانش آموز پایه دوم دوره اول متوسطه ، با سطح هوشي بالاتراز متوسط، که برخی از دروس و بعضی مباحث درسی برای او ساده و بی اهمیت جلوه می کند، بنابراین در کلاس درس بی نظم وکم توجه است، و اغلب مشغول صحبت کردن با اطرافیان، انجام کارهای نامربوط که موجب به هم خوردن نظم کلاس است، می باشد، علیرضا  گرچه وضعیت درسی مطلوبی دارد و در امتحانات نمرات عالی بدست می آورد ولی بین دانش آموزان ( براساس اجرای گروه سنجی ) از مقبولیت زیادی برخوردار نیست و دبیران هم از رفتارهای غیر عادی او گلایه مند هستند.

گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) در رابطه با  خودنمایی 

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها در رابطه با خودنمایی 

انتخاب راه جدید موقتی دررابطه با  خودنمایی 

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن در رابطه با خودنمایی 

گردآوری اطلاعات (شواهد ۲) در رابطه با  خودنمایی 

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید در رابطه با خودنمایی 

تجدید نظر و دادن گزارش نهایی در رابطه با خودنمایی 

نتیجه گیری در رابطه با خودنمایی

پیشنهادات در رابطه با خودنمایی

منابع و ماخذ مورد استفاده در رابطه با خودنمایی 

نحوه دانلود

برای دانلود اقدام پژوهی مدیر متوسطه و دریافت اقدام پژوهی مدیریت از لینک خرید استفاده نمایید.


 

اقدام پژوهی نظم و انضباط برای معاون آموزشی

اقدام پژوهی معاون آموزشی متوسطه دوم با موضوع چگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعایت انضباط را در آموزشگاهم نهادینه سازم در قالب ورد

اقدام پژوهی معاون آموزشی دبستان با موضوع چگونه توانستم علاقه دانش آموزان مدرسه را به مطالعه و كتابخواني علاقه مند كنم در قالب ورد و قابل ویرایش

 

نمونه های  درس پژوهی و اقدام پژوهی معلمان , طرح درس , شعر پرسش مهر 98 - داستان پرسش مهر 98 - نمایشنامه پرسش مهر 98 - انشا پرسش مهر 98 , مقاله پرسش مهر 20 ریاست جمهوری  و گزارش تخصصی معلمان همگی بر اساس شیوه نامه پرسش مهر 20 اعلامی از سوی آموزش و پرورش تنظیم شده اند .

برای مشاهده لیست فایل های دانلودی کلیک کنید

به سایت آفتــــــــــــــــــــاب مهر خوش آمدید.

کاملترین مقالات پاسخ به پرسش مهر 98 رئیس جمهوری را در سایت آفتاب مهر خواهید یافت .

پروژه مهر

پرسش مهر

فایل سفارشی

پشتیبانی : 09332978858

سوالات و منابع

دسته بندی مقالات:

این سایت بصورت تخصصی صرفا در جهت ارائه مقاله پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهوری , ارائه راهکارهای تبیین و نهادینه سازی اهداف پرسش مهر , دستور کار و برگزاری کارگاه و اردوهای آموزشی برای تحقق اهداف پرسش مهر , ارائه مقاله اقدام پژوهی و گزارش تخصصی بر اساس موضوع پرسش مهر , پیشنهادت و ابتکاراتی که میتوانید بکار گیرید تا اهداف طرح پرسش مهر تا حد زیادی در بین دانش آموزان کلاس درس و آموزشگاه شما محقق شوند.

Facebook

خبرنامه آفتـــــــــــــــــــاب

links

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)