آفتاب مهر

مرجع تولید محتوا برای جشنواره پرسش مهر ریاست جمهوری و پروژه مهر مدیران

نقشه سایت

Number of URLs: 35

 1. http://www.aftab-mehr.ir/

  Last modifed: 2019-04-06

 2. http://www.aftab-mehr.ir/pazhoheshi

  Last modifed: 2019-03-19

 3. http://www.aftab-mehr.ir/arbaeen-hosseini

  Last modifed: 2019-03-19

 4. http://www.aftab-mehr.ir/classroom-management

  Last modifed: 2019-03-19

 5. http://www.aftab-mehr.ir/defa

  Last modifed: 2019-03-19

 6. http://www.aftab-mehr.ir/new-educational-techniques

  Last modifed: 2019-03-19

 7. http://www.aftab-mehr.ir/educational-techniques-2

  Last modifed: 2019-03-19

 8. http://www.aftab-mehr.ir/new-educational-techniques-2

  Last modifed: 2019-03-19

 9. http://www.aftab-mehr.ir/46589

  Last modifed: 2019-03-19

 10. http://www.aftab-mehr.ir/ravanshenasi-tarbiati

  Last modifed: 2019-03-19

 11. http://www.aftab-mehr.ir/sport

  Last modifed: 2019-03-19

 12. http://www.aftab-mehr.ir/caring-for-students

  Last modifed: 2019-03-19

 13. http://www.aftab-mehr.ir/sanad-tahavvol

  Last modifed: 2019-03-19

 14. http://www.aftab-mehr.ir/24641

  Last modifed: 2019-03-19

 15. http://www.aftab-mehr.ir/educational-techniques

  Last modifed: 2019-03-15

 16. http://www.aftab-mehr.ir/eghdam-mozo

  Last modifed: 2019-03-13

 17. http://www.aftab-mehr.ir/98

  Last modifed: 2019-03-11

 18. http://www.aftab-mehr.ir/healthy-teen

  Last modifed: 2018-12-11

 19. http://www.aftab-mehr.ir/93955

  Last modifed: 2018-11-17

 20. http://www.aftab-mehr.ir/tarh-dars

  Last modifed: 2018-11-11

 21. http://www.aftab-mehr.ir/downloads

  Last modifed: 2018-11-04

 22. http://www.aftab-mehr.ir/blog

  Last modifed: 2018-10-26

 23. http://www.aftab-mehr.ir/19-97

  Last modifed: 2018-10-11

 24. http://www.aftab-mehr.ir/edu-design

  Last modifed: 2018-10-09

 25. http://www.aftab-mehr.ir/97-98

  Last modifed: 2018-10-09

 26. http://www.aftab-mehr.ir/19

  Last modifed: 2018-10-09

 27. http://www.aftab-mehr.ir/mehr-97

  Last modifed: 2018-10-05

 28. http://www.aftab-mehr.ir/mostanadsazi

  Last modifed: 2018-10-04

 29. http://www.aftab-mehr.ir/mehr-project

  Last modifed: 2018-09-29

 30. http://www.aftab-mehr.ir/contact

  Last modifed: 2018-08-23

 31. http://www.aftab-mehr.ir/1

  Last modifed: 2018-07-06

 32. http://www.aftab-mehr.ir/dars-pazhouhi

  Last modifed: 2018-06-18

 33. http://www.aftab-mehr.ir/35853

  Last modifed: 2018-06-18

 34. http://www.aftab-mehr.ir/97

  Last modifed: 2018-05-05

 35. http://www.aftab-mehr.ir/about

  Last modifed: 2018-05-05

برای مشاهده لیست فایل های دانلودی کلیک کنید

به سایت آفتــــــــــــــــــــاب مهر خوش آمدید.

کاملترین مقالات پاسخ به پرسش مهر 98 رئیس جمهوری را در سایت آفتاب مهر خواهید یافت .

پروژه مهر

پرسش مهر

فایل سفارشی

پشتیبانی : 09332978858

سوالات و منابع

دسته بندی مقالات:

این سایت بصورت تخصصی صرفا در جهت ارائه مقاله پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهوری , ارائه راهکارهای تبیین و نهادینه سازی اهداف پرسش مهر , دستور کار و برگزاری کارگاه و اردوهای آموزشی برای تحقق اهداف پرسش مهر , ارائه مقاله اقدام پژوهی و گزارش تخصصی بر اساس موضوع پرسش مهر , پیشنهادت و ابتکاراتی که میتوانید بکار گیرید تا اهداف طرح پرسش مهر تا حد زیادی در بین دانش آموزان کلاس درس و آموزشگاه شما محقق شوند.

Facebook

خبرنامه آفتـــــــــــــــــــاب

links

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)